Jongerenwerk Voorst

Jongerenwerk Voorst

GEM
VOORST

 

“GA JE NOG NAAR HONK?”

PREVENTIE

Younger at heart voert sinds 2007 in opdracht van de gemeente Voorst het jongerenwerk uit.

Contact leggen en onderhouden met de verschillende doelgroepen waaronder die verhoogd risico lopen op maatschappelijk uitvallen is de kerntaak.

Dit gebeurt op straat, in de openbare ruimte, bij jongeren thuis en in het jongerencentrum (Plutopad, Achter de brandweer kazerne)

DUURZAAM

Er zijn, contact maken en contact houden. On the spot, op straat of in het jongerencentrum. Door onze langdurige relatie met en in de gemeente Voorst zijn wij goed in staat om preventief en laagdrempelig onze relatie met de jeugd en jongvolwassenen te ontwikkelen, uit te breiden en te behouden.

 

SAMENWERKING

Door onze nauwe aansluiting met de leefwereld en goed op de hoogte te zijn van de behoeften onder jongeren vervullen wij een rolmodel functie en stimuleren wij het nemen van initiatief (Zelfredzaamheid). Wij begeleiden en adviseren bij het initiatief. (activiteiten, projecten, workshops, evenementen etc).

Word er geen initiatief genomen dan doen we dat zelf.

Younger at heart werkt nauw samen met het CJG, Veligheidscoordinator, leerplicht ambtenaar, maatschappelijk werk, politie, opvoedondersteuning middels multidisciplinair overleg (ZOR).

Maar ook, ouders, de school congierge, woningbouw vereniging, supermarkten, cafetaria, donoria, bouwmarkt en de gemeentewerf.

Door korte lijnen zien of creëren wij kansen, ook voor hen die zijn begonnen met een valse start. Of na starten tijdelijk geblesseerd raken.

Helaas is geïndiceerde zorg soms onvermijdelijk. Dan verwijzen we als er een klik is door naar reguliere hulpverlening of gaan we zelf intensiever hulpverlenen.

De tijd is gekomen Subscribe

Yah Club Membership!

 

In het nu en voor een mooie toekomst

Follow us on social Media.

Keizerslanden Deventer i.o.v. Raster

Keizerslanden Deventer i.o.v. Raster

KEIZERS
LANDEN

 

 

I.O.V.
RASTER

DEVENTER WAGGI’S

In opdracht van welzijnsorganisatie Raster heeft Younger at heart in de wijk Keizerslanden (Deventer) met een groep jongeren een professionele stap gemaakt in de Hiphop scene. De jongeren zijn begeleid in het vervaardigen van hun eigen album (EP, mini album).

Younger at heart gebruikt bij dit project de positieve aspecten van hiphop als middel om gedragsverandering op individueel en op groepsniveau te bewerkstelligen. Deze projecten verleggen de focus van imponerend gedrag op straat naar een positief doel in het leven.

Het huidige imago van hiphop als subcultuur wordt helaas nogal eens gedomineerd door drugs, geweld en losbandigheid. Dat hiphop, net als andere creatieve uitingsvormen wel degelijk een positieve bijdrage kan leveren staat voor ons buiten kijf.

De tijd is gekomen Subscribe

Yah Club Membership!

 

In het nu en voor een mooie toekomst

Follow us on social Media.

Beeldvormend onderzoek Arnhem jongeren

Beeldvormend onderzoek Arnhem jongeren

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

In opdracht van de gemeente Arnhem heeft Younger at heart in de zomer van 2010 onderzoek verricht onder jongeren op straat en professionals in zogeheten “kracht- en GSO wijken”.

Ten behoeve van het stedelijk bestuur en een nieuw te vormen beleid zijn in de zomer van 2010 interviews op straatniveau samengevat tot een beeldvormende documentaire. Verschillende groepen jongeren zijn in de openbare ruimte geïnterviewd over de mogelijkheden en de beperkingen binnen hun wijk. Daarnaast zijn de betrokken professionals binnen de zorg, welzijn en beheer geïnterviewd om de huidige interpretatie van de opdracht en inzet in beeld te brengen.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_video link=”https://vimeo.com/60544281″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]De documentaire heeft een helder beeld van de doelgroep “kwetsbare” jeugd geschetst en de dringende behoefte aan een positieve stimulans. Interviews met en een inventarisatie van de inzet door de professionals heeft het huidige aanbod in beeld gebracht. T.b.v. de effectuering zijn verbeterpunten en praktische handreikingen verwoord in een geïllustreerde schriftelijke rapportage.

Bekijk hier de rapportage[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Implementatie vernieuwend jongerenwerk Doesburg

Implementatie vernieuwend jongerenwerk Doesburg

[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

In opdracht van de gemeente Doesburg heeft Younger at heart in 2007 een vernieuwingsimpuls van het jongerenwerk ingezet. In 2007 heeft Younger at Heart in opdracht van de Gemeente Doesburg het jongerenwerk gecoördineerd. Kerntaken waren de implementatie van een vernieuwde eenduidige visie en methodiek t.b.v. van een integraal jongerenbeleid. Daarnaast is voor het nieuw geopende jongerencentrum 0313 een start gemaakt met een actieve programmering die aansloot bij de behoeften onder diverse groepen jongeren in Doesburg.

[/vc_column_text][vc_column_text]Ken je beoogde doelgroep en haar behoeften. Werk met haar samen. Maak het jongerencentrum tot een succes van de jongeren en voorkom dat jongerenwerk verwordt tot een overdekte hangplek met beheertaken.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_video link=”https://vimeo.com/12198282″][/vc_column][/vc_row]