Voorst onder de Loep

Voorst onder de Loep

ONDER
DE LOEP

 

ZODUS DOEN WE DAT…

DE VLOGS

Gemeente Voorst denkt dat ze vaker maatschappelijke problemen kunnen voorkomen. Leden van projectteam ‘De Loep’ onderzoeken hoe dit te bereiken. Het team baseert zich op de aanwezige kennis en inzichten in onze samenleving.

In samenwerking met project team onder de Loep legde Younger at heart de input van twintig geïnterviewde sleutelfiguren vast op videocamera. Deze vlogs geven een prachtig beeld van wat er zoals gezegd is in de 450 interviews. 

De tijd is gekomen Subscribe

Yah Club Membership!

 

In het nu en voor een mooie toekomst

Follow us on social Media.

Beeldvormend onderzoek Arnhem jongeren

Beeldvormend onderzoek Arnhem jongeren

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

In opdracht van de gemeente Arnhem heeft Younger at heart in de zomer van 2010 onderzoek verricht onder jongeren op straat en professionals in zogeheten “kracht- en GSO wijken”.

Ten behoeve van het stedelijk bestuur en een nieuw te vormen beleid zijn in de zomer van 2010 interviews op straatniveau samengevat tot een beeldvormende documentaire. Verschillende groepen jongeren zijn in de openbare ruimte geïnterviewd over de mogelijkheden en de beperkingen binnen hun wijk. Daarnaast zijn de betrokken professionals binnen de zorg, welzijn en beheer geïnterviewd om de huidige interpretatie van de opdracht en inzet in beeld te brengen.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_video link=”https://vimeo.com/60544281″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]De documentaire heeft een helder beeld van de doelgroep “kwetsbare” jeugd geschetst en de dringende behoefte aan een positieve stimulans. Interviews met en een inventarisatie van de inzet door de professionals heeft het huidige aanbod in beeld gebracht. T.b.v. de effectuering zijn verbeterpunten en praktische handreikingen verwoord in een geïllustreerde schriftelijke rapportage.

Bekijk hier de rapportage[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

YAH TV

YAH TV

Meestal onaangekondigd en soms op verzoek doet YAH TV interviews (Vidcasts) met jongeren op straat.

YAH TV maakt videorapportages (Vidcasts) met en over jongeren op straat. De samenstelling en werkwijze van ons camerateam resulteert in een openhartig ontvangst en losse tongen. Onderwerpen die tijdens het interview aan de orde komen zijn overlast, jongerenwerk en lokale issues die voor jongeren van belang zijn.

Praktische doelen of dialoog
Met het aanbieden van deze videorapportages aan lokaal bestuur en betrokken organisaties stimuleren we de aansluiting van beleid en inzet op de hedendaagse behoeften en zorgvragen van de doelgroep. Het geeft beroepsmatig geïnteresseerden de gelegenheid praktisch doelen (bij) te stellen of kan als uitgangspunt tot dialoog dienen. Daarnaast zijn deze videorapportages een podium voor jongeren waarin zij behoeften, zorg- en hulpvragen duidelijk kunnen maken. Daarmee wordt de ontwikkeling naar volwassenheid en de behoefte aan zelfbestemming gestimuleerd.

Graadmeter van lokaal jeugdbeleid
Door de actieve betrokkenheid van de jongeren zijn deze video rapportages graadmeter van lokaal jeugdbeleid, de waarde van het jongerenwerk en de tevredenheid onder jongeren. De eerste serie Vidcasts hebben geresulteerd in een toenemende vraag en interesse onder de jeugd, gemeenten, instellingen en lokaal politieke partijen.

Lees onze disclaimer.