Voorst onder de Loep

Voorst onder de Loep

ONDER
DE LOEP

 

ZODUS DOEN WE DAT…

DE VLOGS

Gemeente Voorst denkt dat ze vaker maatschappelijke problemen kunnen voorkomen. Leden van projectteam ‘De Loep’ onderzoeken hoe dit te bereiken. Het team baseert zich op de aanwezige kennis en inzichten in onze samenleving.

In samenwerking met project team onder de Loep legde Younger at heart de input van twintig geïnterviewde sleutelfiguren vast op videocamera. Deze vlogs geven een prachtig beeld van wat er zoals gezegd is in de 450 interviews. 

De tijd is gekomen Subscribe

Yah Club Membership!

 

In het nu en voor een mooie toekomst

Follow us on social Media.

Pamflet F%€k dat jongerenwerk!?

Pamflet F%€k dat jongerenwerk!?

PAMFLET

 

JONGEREN
WERK
F#@K DAT

PAMFLET

Wat is de overeenkomst tussen Donnie dalton (15), Gerbrand Zagdrager (47) en Lucas Goedleers (23)? Alledrie hebben ze dagelijks te maken met jongerenwerk. Dat is dan ook meteen de enige gemene deler. Als jongere benadert donnie het werk namelijk vanuit een totaal ander perspectief dan wethouder Zagdrager, terwijl Lucas er als jongerenwerker eveneens zijn eigen opvattingen op nahoudt.

Jongerenwerk is relevant. Doordat jongeren regelmatig negatief in het nieuws komen wordt de jeugd steeds vaker als een op zichzelf staand maatschappelijk probleem beschouwd. Younger at heart is van mening dat deze beeldvorming niet met de realiteit valt te rijmen. Er wordt een eenzijdig beeld geschetst van een complexe situatie.

Ondertussen investeert Nederland jaarlijks miljoenen euro’s aan jongeren. Deze investering levert lang niet altijd het gewenste resultaat op. Maar al te vaak profileert de verantwoordelijke organisatie zich als betuttelende en autoritaire activiteitenmachine, die jongeren eerder afstoot dan aantrekt. Op die manier hebben de werkzaamheden een averechts effect. Dat is volkomen onnodig en doodzonde. Zeker gezien de huidige transitie is het van belang dat het beschikbare geld doelbewust en efficiënt besteed wordt.

 

Younger at heart streeft naar een aanbod dat aansluit op de behoeften van jongeren én de eisen van de overheid. Daarbij gaat ze zo open en oprecht mogelijk te werk en houdt ze de alledaagse realiteit in ogenschouw. In het informatieve en vermakelijke boek F%€k dat jongerenwerk!? stelt de organisatie in dit verband de huidige stand van zaken binnen haar vakgebied aan de kaak. Enerzijds staat de verhouding tussen jongeren en jongerenwerkers centraal, terwijl anderzijds aandacht besteed wordt aan de filosofie die aan kwalitatief hoogstaand jongerenwerk ten grondslag behoort te liggen.

Het doel van dit pamflet is om begrip te kweken voor de omstandigheden waarin veel jongeren opgroeien. Op die manier wil Younger at heart de lezer overtuigen van de mogelijkheden en noodzaak van kwalitatief hoogstaand jongerenwerk, gericht op de daadwerkelijke behoeften van jongeren en gedreven door de ambitie om een duurzame mentaliteitsverandering teweeg te brengen.

Voor deze publicatie streeft Younger at heart een maximale reikwijdte na. Iedereen die ook maar enigszins bij het onderwerp betrokken is moet het pamflet te lezen krijgen. Het is namelijk niet zozeer een persoonlijk betoog, als wel een maatschappelijk ijkpunt. Daarom is de organisatie op zoek naar een betrokken en deskundige uitgeverij, die het belang van dit pamflet inziet en weet wat te doen om een breed en geïnteresseerd publiek te bereiken.


Hier te koop

De tijd is gekomen Subscribe

Yah Club Membership!

 

In het nu en voor een mooie toekomst

Follow us on social Media.

Beeldvormend onderzoek Arnhem jongeren

Beeldvormend onderzoek Arnhem jongeren

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

In opdracht van de gemeente Arnhem heeft Younger at heart in de zomer van 2010 onderzoek verricht onder jongeren op straat en professionals in zogeheten “kracht- en GSO wijken”.

Ten behoeve van het stedelijk bestuur en een nieuw te vormen beleid zijn in de zomer van 2010 interviews op straatniveau samengevat tot een beeldvormende documentaire. Verschillende groepen jongeren zijn in de openbare ruimte geïnterviewd over de mogelijkheden en de beperkingen binnen hun wijk. Daarnaast zijn de betrokken professionals binnen de zorg, welzijn en beheer geïnterviewd om de huidige interpretatie van de opdracht en inzet in beeld te brengen.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_video link=”https://vimeo.com/60544281″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]De documentaire heeft een helder beeld van de doelgroep “kwetsbare” jeugd geschetst en de dringende behoefte aan een positieve stimulans. Interviews met en een inventarisatie van de inzet door de professionals heeft het huidige aanbod in beeld gebracht. T.b.v. de effectuering zijn verbeterpunten en praktische handreikingen verwoord in een geïllustreerde schriftelijke rapportage.

Bekijk hier de rapportage[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

YAH TV

YAH TV

Meestal onaangekondigd en soms op verzoek doet YAH TV interviews (Vidcasts) met jongeren op straat.

YAH TV maakt videorapportages (Vidcasts) met en over jongeren op straat. De samenstelling en werkwijze van ons camerateam resulteert in een openhartig ontvangst en losse tongen. Onderwerpen die tijdens het interview aan de orde komen zijn overlast, jongerenwerk en lokale issues die voor jongeren van belang zijn.

Praktische doelen of dialoog
Met het aanbieden van deze videorapportages aan lokaal bestuur en betrokken organisaties stimuleren we de aansluiting van beleid en inzet op de hedendaagse behoeften en zorgvragen van de doelgroep. Het geeft beroepsmatig geïnteresseerden de gelegenheid praktisch doelen (bij) te stellen of kan als uitgangspunt tot dialoog dienen. Daarnaast zijn deze videorapportages een podium voor jongeren waarin zij behoeften, zorg- en hulpvragen duidelijk kunnen maken. Daarmee wordt de ontwikkeling naar volwassenheid en de behoefte aan zelfbestemming gestimuleerd.

Graadmeter van lokaal jeugdbeleid
Door de actieve betrokkenheid van de jongeren zijn deze video rapportages graadmeter van lokaal jeugdbeleid, de waarde van het jongerenwerk en de tevredenheid onder jongeren. De eerste serie Vidcasts hebben geresulteerd in een toenemende vraag en interesse onder de jeugd, gemeenten, instellingen en lokaal politieke partijen.

Lees onze disclaimer.

Implementatie vernieuwend jongerenwerk Doesburg

Implementatie vernieuwend jongerenwerk Doesburg

[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

In opdracht van de gemeente Doesburg heeft Younger at heart in 2007 een vernieuwingsimpuls van het jongerenwerk ingezet. In 2007 heeft Younger at Heart in opdracht van de Gemeente Doesburg het jongerenwerk gecoördineerd. Kerntaken waren de implementatie van een vernieuwde eenduidige visie en methodiek t.b.v. van een integraal jongerenbeleid. Daarnaast is voor het nieuw geopende jongerencentrum 0313 een start gemaakt met een actieve programmering die aansloot bij de behoeften onder diverse groepen jongeren in Doesburg.

[/vc_column_text][vc_column_text]Ken je beoogde doelgroep en haar behoeften. Werk met haar samen. Maak het jongerencentrum tot een succes van de jongeren en voorkom dat jongerenwerk verwordt tot een overdekte hangplek met beheertaken.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_video link=”https://vimeo.com/12198282″][/vc_column][/vc_row]