Meestal onaangekondigd en soms op verzoek doet YAH TV interviews (Vidcasts) met jongeren op straat.

YAH TV maakt videorapportages (Vidcasts) met en over jongeren op straat. De samenstelling en werkwijze van ons camerateam resulteert in een openhartig ontvangst en losse tongen. Onderwerpen die tijdens het interview aan de orde komen zijn overlast, jongerenwerk en lokale issues die voor jongeren van belang zijn.

Praktische doelen of dialoog
Met het aanbieden van deze videorapportages aan lokaal bestuur en betrokken organisaties stimuleren we de aansluiting van beleid en inzet op de hedendaagse behoeften en zorgvragen van de doelgroep. Het geeft beroepsmatig geïnteresseerden de gelegenheid praktisch doelen (bij) te stellen of kan als uitgangspunt tot dialoog dienen. Daarnaast zijn deze videorapportages een podium voor jongeren waarin zij behoeften, zorg- en hulpvragen duidelijk kunnen maken. Daarmee wordt de ontwikkeling naar volwassenheid en de behoefte aan zelfbestemming gestimuleerd.

Graadmeter van lokaal jeugdbeleid
Door de actieve betrokkenheid van de jongeren zijn deze video rapportages graadmeter van lokaal jeugdbeleid, de waarde van het jongerenwerk en de tevredenheid onder jongeren. De eerste serie Vidcasts hebben geresulteerd in een toenemende vraag en interesse onder de jeugd, gemeenten, instellingen en lokaal politieke partijen.

Lees onze disclaimer.

Skills

Posted on

10th December 2016