PAMFLET

 

JONGEREN
WERK
F#@K DAT

PAMFLET

Wat is de overeenkomst tussen Donnie dalton (15), Gerbrand Zagdrager (47) en Lucas Goedleers (23)? Alledrie hebben ze dagelijks te maken met jongerenwerk. Dat is dan ook meteen de enige gemene deler. Als jongere benadert donnie het werk namelijk vanuit een totaal ander perspectief dan wethouder Zagdrager, terwijl Lucas er als jongerenwerker eveneens zijn eigen opvattingen op nahoudt.

Jongerenwerk is relevant. Doordat jongeren regelmatig negatief in het nieuws komen wordt de jeugd steeds vaker als een op zichzelf staand maatschappelijk probleem beschouwd. Younger at heart is van mening dat deze beeldvorming niet met de realiteit valt te rijmen. Er wordt een eenzijdig beeld geschetst van een complexe situatie.

Ondertussen investeert Nederland jaarlijks miljoenen euro’s aan jongeren. Deze investering levert lang niet altijd het gewenste resultaat op. Maar al te vaak profileert de verantwoordelijke organisatie zich als betuttelende en autoritaire activiteitenmachine, die jongeren eerder afstoot dan aantrekt. Op die manier hebben de werkzaamheden een averechts effect. Dat is volkomen onnodig en doodzonde. Zeker gezien de huidige transitie is het van belang dat het beschikbare geld doelbewust en efficiënt besteed wordt.

 

Younger at heart streeft naar een aanbod dat aansluit op de behoeften van jongeren én de eisen van de overheid. Daarbij gaat ze zo open en oprecht mogelijk te werk en houdt ze de alledaagse realiteit in ogenschouw. In het informatieve en vermakelijke boek F%€k dat jongerenwerk!? stelt de organisatie in dit verband de huidige stand van zaken binnen haar vakgebied aan de kaak. Enerzijds staat de verhouding tussen jongeren en jongerenwerkers centraal, terwijl anderzijds aandacht besteed wordt aan de filosofie die aan kwalitatief hoogstaand jongerenwerk ten grondslag behoort te liggen.

Het doel van dit pamflet is om begrip te kweken voor de omstandigheden waarin veel jongeren opgroeien. Op die manier wil Younger at heart de lezer overtuigen van de mogelijkheden en noodzaak van kwalitatief hoogstaand jongerenwerk, gericht op de daadwerkelijke behoeften van jongeren en gedreven door de ambitie om een duurzame mentaliteitsverandering teweeg te brengen.

Voor deze publicatie streeft Younger at heart een maximale reikwijdte na. Iedereen die ook maar enigszins bij het onderwerp betrokken is moet het pamflet te lezen krijgen. Het is namelijk niet zozeer een persoonlijk betoog, als wel een maatschappelijk ijkpunt. Daarom is de organisatie op zoek naar een betrokken en deskundige uitgeverij, die het belang van dit pamflet inziet en weet wat te doen om een breed en geïnteresseerd publiek te bereiken.


Hier te koop

De tijd is gekomen Subscribe

Yah Club Membership!

 

In het nu en voor een mooie toekomst

Follow us on social Media.