KEIZERS
LANDEN

 

 

I.O.V.
RASTER

DEVENTER WAGGI’S

In opdracht van welzijnsorganisatie Raster heeft Younger at heart in de wijk Keizerslanden (Deventer) met een groep jongeren een professionele stap gemaakt in de Hiphop scene. De jongeren zijn begeleid in het vervaardigen van hun eigen album (EP, mini album).

Younger at heart gebruikt bij dit project de positieve aspecten van hiphop als middel om gedragsverandering op individueel en op groepsniveau te bewerkstelligen. Deze projecten verleggen de focus van imponerend gedrag op straat naar een positief doel in het leven.

Het huidige imago van hiphop als subcultuur wordt helaas nogal eens gedomineerd door drugs, geweld en losbandigheid. Dat hiphop, net als andere creatieve uitingsvormen wel degelijk een positieve bijdrage kan leveren staat voor ons buiten kijf.

De tijd is gekomen Subscribe

Yah Club Membership!

 

In het nu en voor een mooie toekomst

Follow us on social Media.