OVER ONS

ECHT en Oprecht

Since. 2006

De luis in de pels van de reguliere hulpverlening.

Sinds 2006 is Younger at heart in de loop der jaren uitgegroeid tot een betrokken en betrouwbare organisatie die staat voor haar visie en overtuigingen.

Met ons unieke “helpen zonder hulpverlenen” concept, hebben we voorgoed een einde gemaakt aan het bureaucratische zorg-, doorverwijs- en samenwerkdoolhof waar onze deelnemers een broertje dood hebben. Met ruim 25 jaar ervaring in begeleiding (GGZ, Begeleid wonen, residentiële justitiële jeugdzorg & jongerenwerk) van jongeren en jong volwassenen heeft Younger at heart de meest uiteenlopende (psycho-)sociale kwetsbaarheden en de hier uit voort vloeiende overlast mogen begeleiden.

BROERTJE DOOD

Door de jaren heen hebben we gemerkt dat de jongeren of jong volwassenen er zo langzamerhand wel klaar mee zijn.

Steeds maar weer hetzelfde verhaal te moeten vertellen tegen de zoveelste hulpverlener, WMO Consulent of CJG medewerker.

en elke keer weer opnieuw te moeten lobbyen voor het aantal uren begeleiding en een nieuwe beschikking.

Bij Younger at heart bepaalt de deelnemer samen met de begeleider waarin begeleiding nodig is en daar gaan we vervolgens samen mee aan de slag. We nemen de tijd daar waar die nodig is. Het belangrijkste is dat je er komt, niet hoe je er komt. Flexibel en creatief zoeken we samen naar de route die het beste bij jou past.

Inmiddels werken we bij Younger at heart met 8 begeleiders. Dat Younger at heart zo sterk gegroeid is, is te danken aan het succes van de manier van werken. Op maat, onorthodox en altijd zijn tijd ver vooruit. De luis in de pels van de reguliere hulpverlening.

Nieuwe deelnemers zijn bijna allemaal enthousiast geworden door de verhalen van andere Younger at heart deelnemers, of via verwijzers die Younger at heart inmiddels hebben leren kennen en weten waar wij voor staan. Een wachtlijst? Bij ons staan ze letterlijk voor de deur of we kunnen helpen….

VISIE

Younger at heart biedt jongeren en jongvolwassenen met complexe psychiatrische kwetsbaarheden en/of psychosociale problemen die vastlopen op meerdere levensgebieden perspectief. Wij ondersteunen en begeleiden vanuit oprechte betrokkenheid en creëren ontwikkelingsmogelijkheden in een tempo dat bij onze deelnemers past met als doel dat zij voldoende eigen regie krijgen en op maat kunnen meedoen in de maatschappij.

MISSIE

Een leuk leven krijgen hebben én houden is niet altijd eenvoudig. Dat is zeker het geval wanneer je kampt met een psychiatrische kwetsbaarheid of psychosociale problemen. We zijn ons ervan bewust dat veel van onze deelnemers al een lange weg binnen de hulpverlening hebben afgelegd voor ze bij ons komen en wij als organisatie daardoor altijd het verschil moeten maken. Younger at heart onderscheidt zich van de hulpverlening door daar waar mogelijk uit weg te blijven.

Sinds day 1 is dat de grote aantrekkingskracht op onze deelnemers. Ook al is de problematiek zeer complex, door het simpel te houden lukt het bij ons uiteindelijk wel!

Onze professionele vriendschappelijke relatie vormt de basis van de begeleiding. Vanuit deze relatie werken we samen met onze deelnemers en hun netwerk aan perspectief en eventueel herstel.

Samen zelfredzaam.

We erkennen de waarde van ervaringsdeskundigheid en zetten deze in om onze zorg te verbeteren. We werken vanuit gelijkwaardigheid, betrokkenheid, gezelligheid, fantasie, veel humor en wederzijds respect. We kennen onze eigen kwetsbaarheden, waarden en normen en realiseren hoe deze een rol moeten spelen in onze begeleiding. Methodieken, gemeenten en zorglandschap zijn daarbij ondersteunend, nooit leidend. We zijn creatief, flexibel en durven we op onorthodoxe wijze buiten de gebaande paden te gaan. Een beter voorbeeld kunnen we voor onze deelnemers niet zijn!

WIJ GEVEN NIET OP

BETROUWBAAR

Wij zijn er primair voor de jongeren en jongvolwassenen die we begeleiden en blijven ons voor hen inzetten, ook als het complex wordt. Juist in hele moeilijke situaties komt onze inventiviteit, onorthodoxe en recht door zee stijl van pas. We zijn beschikbaar, oplossingsgericht en vasthoudend. Op het randje van afstand in onze nabijheid. We weten waar onze kracht ligt en wanneer we de deskundigheid van anderen nodig hebben. Wij zijn een eigenzinnige maar zeer betrouwbare samenwerkingspartner. We vinden het belangrijk om flexibel te zijn en durven buiten de gebaande paden te gaan. We verschuilen ons niet achter regels; we nemen onze verantwoordelijkheid!

VERSCHIL

Wij maken het verschil omdat wij vaak “als begeleiders” de belangrijkste figuren in veel van onze deelnemers hun leven zijn. Wij moeten dus nog meer investeren in dat contact. In zekere zin moeten we “vrienden” worden en ze het gevoel geven dat we bereid zijn om voor een lange periode hun begeleider te blijven. Ze hebben er namelijk in al die jaren hulpverlening vaak al teveel gezien! Wij vragen ons nooit af of het wel zinvol is wat we doen. We betekenen echt iets voor onze deelnemers. Zonder flauwekul, dat laten we graag aan anderen over.

We gaan niet met ze naar de kroeg maar hebben wel met ze geknikkerd.
Wij laten daarom veel van onszelf zien. Vriendschap bestaat op allerlei niveaus en wij onderhouden met onze deelnemers een professionele vriendschappelijke relatie.

Samen zelfredzaam, even wennen….
Maar het werkt wel.