YOUNG
WERK
WERKT

“WIJ GAAN HET JONGERENWERK NOOIT VOORUIT HELPEN, ALS WE OP HET JONGERENWERK GAAN LIJKEN”

GRONDBEGINSEL

Wij gaan het jongerenwerk en daarmee jongeren en jongvolwassenen nooit vooruit helpen, laat staan bereiken als we op jongerenwerk gaan lijken.

Jeugd kiest namelijk nooit voor een instituut als de gevestigde orde en zal daar ten aller tijde tegen rebelleren.

COUNTERCULTURE

Das heel gezond, maar naast gezin en school, moet er ergens een onvoorwaardelijk vrijheid voor een kind te vinden zijn. In deze vrijheid is Younger at heart werkzaam en daardoor helaas nog steeds als een van de weinige in staat om jeugd te sturen en ze daadwerkelijk verder te helpen. Zolang deze materie niet begrepen word en als grondbeginsel dient voor beleid met betrekking tot de uitvoering van jongerenwerk kun je er beter niet aan beginnen.

FUTURE PROOF

Younger at heart werkt future proof. Dwz. toegankelijk & preventief, voor iedereen. Kids, Jongeren, en jongvolwassenen. Onze aantrekkingskracht is ongeevenaard en spreekt tot de verbeelding van veel jongeren en jong volwassenen. (inclusief hun ouders/ verzorgers) die een verhoogd risico lopen op maatschappelijk uitvallen of al uitgevallen zijn. Zij die “lastig” zijn voor zichzelf, voor anderen en/of de maatschappij.

Een kleine doelgroep die een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid en investering waard is omdat deze helaas te lang is blijven liggen.

Waar het klassieke jongerenwerk, met preventie in de openbare ruimte als norm, al jaren niet meer aansluit bij de complexiteit en flexibiliteit van de uitvoeringspraktijk lukt dit Younger at heart wel, door de “leiders” op groepsniveau individueel te beïnvloeden. Op de jeugd loop je altijd achter. Wij zijn ze soms voor maar houden ze in ieder geval bij. Wij omarmen het gegeven dat deze doelgroep door de digitalisering het grootste deel van de dag online afhankelijk is van peers onder leeftijdsgenoten voor begeleiding bij het leven. 

Door de tijd die wij oprecht en onvoorwaardelijk in hun directe timezone doorbrengen stelt dit ons in staat om ten aller tijde de relatie te prioriteren en een peer-dynamiek mogelijk te maken. Een immense investering, wij noemen het opvoeden!

Het resultaat is inzicht in goed en kwaad, discipline, respect, doorzettingsvermogen, humor en een creatieve kijk op de wereld waar ze op den duur zelf als voorbeeld dienen bij hun leeftijdsgenoten die op zoek zijn naar richting.

SIGNALEREN

Een leuk leven krijgen hebben én houden is niet altijd eenvoudig. Dat is zeker het geval wanneer je kampt met een psychiatrische kwetsbaarheid of psychosociale problemen. We zijn ons ervan bewust dat veel van onze deelnemers al een lange weg binnen de hulpverlening hebben afgelegd voor ze bij ons komen en wij als organisatie daardoor altijd het verschil moeten maken. Younger at heart onderscheidt zich van de hulpverlening door daar waar mogelijk uit weg te blijven. Sinds ons bestaan is dat de grote aantrekkingskracht op onze deelnemers. Ook al is de problematiek soms zeer complex… Door het simpel te houden lukt het bij ons uiteindelijk wel.

Onze professionele vriendschappelijke relatie vormt de basis van de begeleiding. Vanuit deze relatie werken we samen met onze deelnemers en hun netwerk aan perspectief en eventueel herstel. Samen zelfredzaam. We erkennen de waarde van ervaringsdeskundigheid en zetten deze in om ons werk te verbeteren. We werken vanuit gelijkwaardigheid, betrokkenheid, gezelligheid, fantasie, veel humor en wederzijds respect. We kennen onze eigen kwetsbaarheden, waarden en normen en realiseren hoe deze een rol moeten spelen in onze begeleiding. Methodieken, gemeenten en zorglandschap zijn daarbij ondersteunend, nooit leidend. We zijn creatief, flexibel en durven we op onorthodoxe wijze buiten de gebaande paden te gaan. Een beter voorbeeld kunnen we voor onze deelnemers niet zijn!

PREVENTIE

Jongerenwerk is geen preventieve zorg maar een hulpmiddel om je leven vorm te geven. Op zowel groep als individueel niveau is de kerntaak presentie of adoptie: Er zijn en de jongere laten merken dat hij de moeite waard is. Hierbij is investeren in duurzame contacten essentieel.