Voor wie?

Younger at heart richt zich op jongeren en jong volwassenen die een verhoogd risico lopen op maatschappelijk uitvallen of al uitgevallen zijn. Jongeren die “lastig” zijn voor zichzelf, anderen en/of de maatschappij. De overlast heeft een oorsprong! In veel gevallen is er sprake van een onstabiele of onveilige leef- en opvoedsituatie.

Future proof

Younger at heart werkt future proof. Dwz. toegankelijk & preventief, voor iedereen maar met de focus op de lastige problematiek. Een kleine doelgroep die een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid en investering waard is omdat deze helaas te lang is blijven liggen. Waar het klassieke jongerenwerk, met preventie in de openbare ruimte als norm, al jaren niet meer aansluit bij de complexiteit en flexibiliteit van de uitvoeringspraktijk lukt dit Younger at heart wel, door de “leiders” op groepsniveau individueel te beïnvloeden. Op de jeugd loop je altijd achter. Wij zijn ze soms voor maar houden ze in ieder geval bij. Wij omarmen het gegeven dat deze doelgroep door de digitalisering het grootste deel van de dag online afhankelijk is van peers onder leeftijdsgenoten voor begeleiding bij het leven. Wij onderkennen dat wij hier ook soms in tekort schieten, maar door de tijd die wij oprecht en onvoorwaardelijk in hun directe timezone doorbrengen stelt dit ons in staat om ten aller tijde de relatie te prioriteren en een peer-dynamiek mogelijk te maken. Een immense investering, wij noemen het opvoeden! Het resultaat is inzicht in goed en kwaad, discipline, respect, doorzettingsvermogen, humor en een creatieve kijk op de wereld waar ze op den duur zelf als voorbeeld dienen bij hun leeftijdsgenoten die op zoek zijn naar richting.

De beste voorbeelden

Younger at heart heeft de beste voorbeelden in huis. Op een andere wijze ga je de doelgroep waar het jongerenwerk voor zou moeten dienen niet bereiken. Wij werken volgens de norm verantwoorde werktoedeling met een grote groep ervaren “been there done that” jongeren en jongvolwassenen. Wij zetten deze gericht in om zowel het goede en gek genoeg soms ook het slechte voorbeeld aan andere jongeren te geven. Enkele hiervan zijn nu professional, deskundig of potentieel deskundig.

Signaleren

Younger at heart werkt of the grid, outreachend en niet altijd even zichtbaar. Onze doelgroep vraagt om privacy en daarom mag onze werkwijze nooit een te officieel hulpverlening of zorgkarakter krijgen. Op deze wijze is Younger at heart er toe in staat om de ogen en oren van de straat en de wijk te zijn. Wij zijn vaak al op de hoogte voordat de ander er erg in heeft. Wij signaleren vroegtijdig en bieden direct ondersteuning aan kwetsbare of onzichtbare jongeren en jongvolwassenen. Tot nu toe zetten gemeenten jongerenwerk vaak alleen in om overlast te voorkomen en de veiligheid in de wijk te bevorderen. Echter om hierin succesvol te zijn kun je alleen signaleren en daarop acteren door daar waar nodig een verbinding met begeleiding, (jeugdhulp) of behandeling (GGZ) te realiseren.

Preventie

Jongerenwerk is geen preventieve zorg maar een hulpmiddel om je leven vorm te geven. Op zowel groep als individueel niveau is de kerntaak presentie of adoptie: Er zijn en de jongere laten merken dat hij de moeite waard is. Hierbij is investeren in duurzame contacten essentieel.

Younger at heart weet als geen ander hoe belangrijk het is om op informele wijze al heel vroeg contact te leggen met een zeer jonge doelgroep. Dwz. basischool leeftijd. Wij organiseren en creëren doelgericht contactmomenten middels activiteiten of gesprek om kennis te maken met elkaar en evt. ouders. Door ons belangstellende en open houding waarbij wij een voorbeeldfunctie vervullen weten diegene die ons op latere leeftijd echt nodig hebben ons altijd te vinden.