Maar toch?, eerlijk is eerlijk

10th January 2019
Posted in Yah
10th January 2019 admin

Gezien de complexe hulpvragen en de vaak hoge verwachtingen is Younger at heart voor onze deelnemers vaak het eindstation maar ook een nieuwe start. Soms lopen wij als zorgprofessionals vast in de begeleiding of worden wij door betrokken partijen GGZ en/of Justitie geadviseerd / gedwongen te stoppen. Wanneer wij door interne dan wel externe factoren te kort schieten of geen handelingsperspectief meer zien zullen wij dit met de deelnemers communiceren, ons goed achter de oren krabben en ons inzetten voor overdracht / advies en de beste zorg nodig in het belang van de deelnemers

Wij zijn dan goed op de hoogte van de context waarin de deelnemer zich bevindt. En deze is belangrijk omdat de wisselwerking tussen de deelnemer en zijn omgeving vaak bepalend is voor het ontstaan en/ of in stand houden van probleemgedrag.