ESC FN LOCK

 Gezien de complexe hulpvragen en de vaak hoge verwachtingen is Younger at heart voor onze deelnemers vaak het eindstation maar ook een nieuwe start. Soms lopen wij als zorgprofessionals vast in de begeleiding vanwege extern wanbeleid waardoor het voor onze deelnemer zeer onoverzichtelijk word. Als de indicatiesteller (WMO consulent, of CJG medewerker op de stoel van hulpverlener gaat zitten en denkt te weten wat het beste voor onze deelnemer is en wij niet gehoord worden in onze adviezen. Dan is het zeer aanemelijk dat wij in het belang van onze deelnemer met de begeleiding stoppen.

Ook kan het zijn dat wij door betrokken partijen; gemeenten, GGZ en/of justitie (OM) geadviseerd / gedwongen worden te stoppen.

Wanneer wij door interne dan wel externe factoren te kort schieten of geen handelingsperspectief meer zien zullen wij dit met de deelnemers communiceren, ons goed achter de oren krabben en ons inzetten voor overdracht / advies en de beste zorg nodig in het belang van de deelnemers.

Wij zijn dan goed op de hoogte van de context waarin de deelnemer zich bevindt. En deze is belangrijk omdat de wisselwerking tussen de deelnemer en zijn omgeving vaak bepalend is voor het ontstaan en/ of in stand houden van probleemgedrag.