Er zijn gemeenten in Nederland die verder zijn gegaan met het actief ingrijpen in de aanbiedersmarkt WMO en Jeugdhulp. Dat proces is feitelijk al begonnen met het neerzetten van de wijkteams. In veel gemeenten zijn wijkteams -ondanks alle goede bedoelingen- directe concurrent geworden van zorgaanbieders en andere hulpverleners. Dat is een slechte ontwikkeling en ook niet nodig.

De voorzitter van de VNG-directieraad, Jantine Kriens heeft in haar Hannie van Leeuwen lezing onlangs al laten doorklinken dat we niet deze kant op moeten. Wijkteams moeten zich volgens haar niet bezig houden met de complexe gevallen: https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2016/20161012_hannie_van_leeuwenlezing.pdf

Ik zou nog een stapje verder durven gaan. Wijkteams zouden er beter aan doen om zich helemaal niet met hulpverleningstrajecten bezig te houden. Met nadruk op trajecten. Er zijn zat activiteiten waarin wijkteams zich kunnen onderscheiden zonder de aanbiedersmarkt te verstoren. LEES MEER