Ik ben Robert-Jan Thomasson. Voor veel mensen ook wel kortweg Tommy.
Sinds 1992 ben ik werkzaam geweest als pedagogisch medewerker bij een grote driemilieuvoorziening in de jeugdhulpverlening waarvan een lange periode als leidinggevende. Ik heb in die 25 jaar gewerkt met jongeren met diverse gedragsstoornissen en psychiatrische problematieken en samengewerkt met diverse instellingen en organisaties.

Naast mijn opleiding als Sociaal Pedagogisch Hulpverlener heb ik in de loop der jaren bijscholingen, trainingen en cursussen gevolgd met betrekking tot diverse methodieken en behandelmethoden. Er is in de afgelopen jaren veel veranderd in de zorg. Aan de ene kant zag men zorginstellingen door onderlinge fusies steeds groter worden en aan de andere kant moest er door de veranderende politieke koers en decentralisatie van de geldstromen meer bezuinigd worden. Het gevolg was dat er met steeds minder mensen op de werkvloer een steeds zwaardere doelgroep bediend moest worden en dat de administratieve werkzaamheden door complexe regelgeving alsmaar meer tijd in beslag zijn gaan nemen.

In praktijk betekent dit dat er steeds minder tijd en aandacht is voor waar het echt om hoort te draaien: De cliënt…de jongere….

Pappen en nathouden was een veel gehoorde kreet onder collega’s wanneer er onderling over het werk gesproken werd.

Gevoelsmatig begreep ik ouders en cliënten o zo goed wanneer ze de trage voortgang in de behandeling en hun onvrede ter sprake brachten. Werken voor de grote zorgreus gaf mij steeds minder voldoening en ik hoefde dan ook niet lang na te denken toen ik bij Younger at heart graagd werd. Younger at heart biedt de mogelijkheid om snel, intensief en efficiënt te reageren op de hulpvraag van de client. Vraaggericht en zorg op maat. Younger at heart spreekt de taal van de cliënt en komt samen met die cliënt tot een passend hulpaanbod.

Ik vind het helemaal geweldig.