Om invloed uit te kunnen oefenen op (groeps)gedrag is aantrekkingskracht die van het jongerenwerk uit moet gaan cruciaal; jongerenwerk blijft voor jongeren immers vrijblijvend te bezoeken. Bij Younger at heart betrekken we de jongeren daarom actief bij het realiseren van onze activiteiten.

Gedrag van jeugd is grotendeels een resultaat van haar directe omgeving. Wij zijn van mening dat ook kwetsbare, risico- of probleemjongeren met een beetje hulp in staat zijn zelf toekomstperspectieven te creëren. Jongerenwerk kan randvoorwaarden scheppen voor een optimale ontwikkeling van de jonge mens in ontwikkeling naar een zelfstandig mens. Als aantrekkelijke alternatieven geboden worden, zal dat logischerwijs in een afname van ongewenst gedrag resulteren.

Jongerenwerk is naar onze mening niet anders dan het alledaagse leven. Maak fouten en leer ervan. Onderscheid het goede van het foute. Ontwikkel hartstocht, passie en weerbaarheid. En laat je niet afleiden door de tijdelijke waan van de dag.