Professionals

Al meer dan tien jaar is Younger at heart op het gebied van jongerenwerk, beeldvormend onderzoek en beleidsadvies een betrouwbare partner van gemeenten in Gelderland en diverse andere opdrachtgevers. Daarnaast biedt Younger at heart de mogelijkheid tot Individuele begeleiding en trajecten met dagbesteding.

Younger at heart is er voor alle jongeren en jong volwassenen. Wij excelleren in het werken met diegene die het moeilijk hebben en het anderen moeilijk maken. De kwetsbaren, overlastgevenden en risicojongeren.

Dat betekent begeleiden met lef, inlevingsvermogen en creativiteit. Verder gaan daar waar anderen terug deinzen,

maar altijd kritisch op het eigen handelen. Wellicht onconventioneel maar zeer effectief in het creëren van nieuw perspectief onder jongeren. Op straat, in het jongerencentrum, bij jongeren thuis of op onze locatie.
Oprecht, transparant en flexibel werken aan de toekomst van jongeren met ervaren begeleiders uit de jeugdhulpverlening, GGZ, rolemodels en ervaringsdeskundigen.

Preventief en signalerend, begeleiden maar ook doorverwijzen waar dat nodig is. Doen waar je goed in bent en weten waar je grenzen liggen. Werken onder de radar maar weten wanneer je je hoofd boven het maaiveld uit moet steken. De ervaring die we hebben opgedaan vanuit de straatcultuur en de daarop gerichte methodiek hebben we doorgevoerd in de andere trajecten en is inmiddels onze signatuur.

Our brand is bigger than any particular professional effort, YOUNGER AT HEART

Jongeren willen zich graag aan ons binden. Ze willen ergens bij horen. Als er een klik is voelt het minder als hulpverlenen. Wij zijn laagdrempelig, deep cover en weten ook zorgmijders te vinden.

Onze medewerkers zijn gekwalificeerde geregistreerde professionals maar waar dat nodig is deinzen we er niet voor terug om ook ervaringsdeskundigen in te zetten.

Professionals… echter zijn wij meer dan dat…

Wij zijn Younger at heart!

Informatie

Younger at heart is ervan overtuigd dat we door samenwerking met anderen veel problemen van onze jongeren en jongvolwassenen voor kunnen zijn of kunnen oplossen. Daarom staan we open voor allerhande vormen van samenwerking die onze jeugd kunnen helpen. Younger at heart werkt succesvol samen met vele netwerkpartners, waaronder organisaties voor maatschappelijk zorg, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, jeugdzorg, meldpunten zorg en overlast, justitie, reclassering, gemeenten en woningcorporaties


ERROR#404


Verwijsindex

Younger at heart is aangesloten bij de Verwijsindex voor jongeren. Daarin melden organisaties risicosignalen met betrekking tot jongeren tot 23 jaar.
Verwijsindex Achterhoek en Verwijsindex Oost Veluwe / Midden IJssel (Apeldoorn e.o.).
De verwijsindexen zijn opgezet in het kader van de wet Verwijsindex risicojongeren.


Indicatie

Beschikkingen kunnen worden afgegeven op basis van jeugdhulp ambulant regulier individueel/gezin/systeem. Tevens bieden we jeugdhulp ambulant specialistisch individueel en kunnen wij in de regio hulp bieden aan jongeren die door welke problematiek dan ook school hebben moeten verlaten.


Kwaliteit

Younger at heart is SKJ geregistreerd en ISO gecertificeerd.


Werken bij

Is er geen passende vacature voor jou? Dat klopt want daar doen we niet aan. Stuur gewoon een verdomd goede open sollicitatie. Geef wel aan waarmee je ons kunt versterken, het aantal uren dat je vrij wil zijn en voeg je CV toe. We’re hiring!