Verwijzers

Bent u WMO-medewerker, jeugdconsulent of beleidsmedewerker bij een gemeente? Werkt u in een wijkteam, bent u behandelaar bij een GGZ instelling, een huisarts of POH-GGZ en wilt u meer weten over een mogelijke samenwerking met Younger at heart? Wij helpen u graag verder.

Samenwerking

Als gevolg van hun complexe problematiek komt het regelmatig voor dat ‘onze’ jongeren en (jong)volwassenen ook bij andere zorgorganisaties in behandeling zijn of dat wij daar naar op zoek gaan. De behandeling die door de orthopedagoog, psycholoog of psychiater wordt gegeven kan met onze begeleider in de eigen leefomgeving geoefend worden. Hierdoor is er een betere transfer van de behandeling mogelijk.

Expertise

Wij delen graag onze expertise op het gebied van onze domein-overstijgende aanpak van maatschappelijke uitval als gevolg van complexe problematiek. Op deze manier kunnen wij de gemeenten, samenwerkingsverbanden in het sociaal domein, GGZ en jeugdzorg ondersteunen in de vraagstelling voor een passend zorgaanbod. Daarbij houden we rekening met alle leefgebieden en het systeem van de zorgvrager. Wij zijn zeer ervaren met het meedenken over het indiceren van de juiste zorg. Wij helpen zonder hulp te verlenen. Klein en overzichtelijk!

Kwaliteitskenmerken

Wij werken volgens de norm Verantwoorde Werktoedeling.
Onze zorgprofessionals zijn gespecialiseerd in het begeleiden van jongeren en (jong)volwassenen met psychiatrische meervoudige problematiek.
Keurmerk: NEN-EN 15224 kwaliteitsmanagementsysteem (voor zorg en welzijn) – ISO 9001.
Younger at heart beoogt ten allertijde duurzame en kostenbewuste oplossingen te bieden.

SKJ Registratie

Younger at heart is SKJ geregistreerd

Klachtenportaal Zorg

Younger at heart is aangesloten bij het klachtenportaal zorg. Indien je niet tevreden bent over onze afhandeling van jou klacht, kun je contact opnemen met de geschilleninstantie Klachtenportaal Zorg

Beroepsvereniging BPSW

Younger at heart is lid van de BPSW. De beroepsvereniging van maatschappelijk werkers, jeugd- en gezinsprofessionals en sociaal agogisch werkers. Zij behartigt onze belangen en bevordert de kwaliteit van ons werk in diverse werkvelden, zoals maatschappelijk en sociaal agogisch werk, jeugdhulp, reclassering, GGZ, gezondheidszorg, en sociaal psychiatrische ondersteuning.

Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden vind u hier (PDF).

Algemene voorwaarden begeleiding

Onze algemene voorwaarden begeleiding vind u hier (PDF)