Younger at heart is een innovatieve jongerenwerkorganisatie die zich richt op jongeren en jong volwassenen van 12 tot 30 jaar. We bedienen zowel jongeren als gemeenten, welzijnorganisaties en jeugdhulpverlening. We staan voor structureel en preventief jeugdbeleid op basis van actieve samenwerking met jongeren.

Younger at heart heeft kwalificaties en ervaring binnen ondermeer de jeugdhulpverlening (internaatwerk), het ambulant jongerenwerk en de verslavingszorg. Hierdoor zijn wij in staat problemen onder jongeren vroegtijdig te signaleren en te verhelpen.

Alles voor, met, van of over jongeren is voor Younger at heart interessant en constructief uitvoerbaar. Younger at heart ondersteunt of stuurt bestaand jongerenwerk aan. Ook kunnen we helpen bij het vinden van geschikt personeel, het inventariseren van behoeften of hulpvragen onder jongeren, het organiseren van activiteiten en het bemiddelen bij geschillen tussen jongeren en hun omgeving.

Contact
Voor meer informatie neemt u contact op met Robert Rabelink.
tel: 06 47 15 99 38
email: info@youngeratheart.nl

Calibris