11.01.2012 Admin

Jaaroverzicht 2010/2011 Gemeente Voorst

Eind 2011 hebben we de gemeente Voorst een overzicht van onze werkzaamheden 2010/2011 aangeboden.

Sinds juli 2007 geeft Younger at heart in de gemeente Voorst het jongerenwerk vorm. Het afgelopen jaar was daarmee het vierde aaneengesloten jaar. Binnen de uitvoering van effectief jongerenwerk vormt het aangaan en verdiepen van relaties met “kwetsbare jongeren” de rode draad.

De gemeente Voorst heeft ons, door blijvend te investeren in jongeren(werk), instaat gesteld een belangrijke rol van betekenis te spelen voor deze groep jongeren. Wij bedanken haar daarvoor.

Bekijk het jaarverslag hier