19.05.2011 Admin

Integraal jongerenwerk Voorst

In opdracht van de Gemeente Voorst geeft Younger at heart sinds 2007 vorm en inhoud aan een moderne vorm van jongerenwerk. Een gezonde mix van ambulant straatwerk en een aanbod vanuit een jongerencentrum.In het voorjaar van 2007 is Younger at heart door de gemeente Voorst ingehuurd om het jongerenwerk integraal vorm te geven. Door de inzet van een team dat bestaat uit ervaren jeugdhulpverleners, straathoekwerkers en jongerenwerkers onderscheidt Younger at heart zich van de reguliere aanbieders.

Het constructief contact onderhouden met verschillende doelgroepen waaronder “kwetsbare” jongeren is de kerntaak. Want hiermee leggen wij de basis tot een vertrouwensrelatie.

De inzet van ervaren hulpverleners heeft ons in staat gesteld een hoog preventieve bijdrage te leveren. Middels zowel individuele jeugdcoaching en laagdrempelige hulpverlening als multidisciplinaire samenwerking met zorgpartners, politie en gemeente helpen wij mee aan het creëren van kansen, ook voor hen die zijn begonnen met een valse start.

Door een nauwe aansluiting met de leefwereld en de behoeften van de jongeren stimuleren wij het initiatief van jongeren. Dit resulteert tot veel kleinschalige en massaal bezochte activiteiten, projecten en evenementen. De inzet heeft sinds onze komst geresulteerd in een afname van jeugdoverlast van gemiddeld 10% per jaar.

Download PDF jaaroverzicht 2010/2011
Download PDF jaaroverzicht 2008/2009
Download PDF jaaroverzicht 2007/2008