Uit lokaal maatschappelijk oogpunt stelt YAH TV zich als doel inzicht te geven in de leefwereld van (groepen) jongeren in de openbare ruimte. Informatie en opgedane indrukken uit de interviews kunnen van meerwaarde zijn voor lokale organisaties die vanuit hun professie betrokken zijn bij het welzijn van jongeren.
De Vidcast is daarbij een middel en geen doel aan zich. YAH TV stelt zich niet verantwoordelijk voor mogelijke gevolgen naar aanleiding van geuite meningen. Vanuit het oogpunt een zo realistisch mogelijk beeld weer te geven hanteert YAH TV geen censuur maar houden wij ons aan de geldende gedragsregels in de journalistiek. Geïnterviewden verlenen op vrijwillige basis hun medewerking.

YAH TV houdt het recht op alle getoonde beelden. Verzoeken van personen ter plaatse om niet gefilmd te worden zullen wij altijd respecteren. Verzoeken om beelden te wijzigen, dan wel te verwijderen na publicatie, moeten schriftelijk worden ingediend bij Younger at heart en zullen afzonderlijk worden gewogen. Meldt in het verzoek duidelijk om welk filmpje het gaat, waar precies bezwaar tegen gemaakt wordt en je contactgegevens.

Wij zullen je in alle gevallen op de hoogte stellen van onze beslissing. Onze makers houden echter altijd het laatste woord. YAH TV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor geleden schade naar aanleiding van het bezoeken, bekijken en gebruiken van de Vidcast en onze website. In alle overige zaken waarin deze disclaimer niet voldoet houdt YAH TV altijd het laatste woord.

Hoewel het intellectuele eigendomsrecht van alle filmpjes van YAH TV te allen tijden blijft bij de makers, vinden we het niet erg als beelden verspreidt worden door plaatsing op websites van derden. De code die nodig is om de Vidcasts op een andere site te plaatsen (embedden) is aan te vragen bij Younger at heart. YAH TV is een project van Younger at heart. Waar “YAH TV” genoemd wordt, treed VOF Younger at heart op als vertegenwoordigend en verantwoordelijk rechtspersoon.